Smetana: Ma Vlast

Vote 2011

Vote count: 26 Average: 67.42

Total votes per button

ButtonVotes
13
24
34
42
513

Vote 2013

Vote count: 12 Average: 0.67 Points: 8

Total votes per button

ButtonVotes
up10
down2

Vote 2014

Vote count: 8 Average: 0.75 Points: 6

Total votes per button

ButtonVotes
up7
down1

Vote 2015

Vote count: 9 Average: 1 Points: 9

Total votes per button

ButtonVotes
up9
down0